In februari 2009 krijgt een vijfjarig jongetje in Mexico pijn in zijn keel. Anderhalf jaar later worden alleen al in Europa meer dan honderd miljoen griepvaccins vernietigd. Overheden hebben enorme verliezen geleden – de farmaceutische industrie maakte een miljardenwinst. Wat is er gebeurd? Zijn we door het oog van de naald gekropen of is er schaamteloos misbruik gemaakt van de angst voor een dodelijk griepvirus?

Door een definitieverandering kon een milde griep uitgeroepen worden tot pandemie, werden vaccins op de markt gebracht die nog niet of nauwelijks waren getest en werd de vaccinatie van de wereldbevolking één groot experiment. Langzaamaan worden de gevolgen zichtbaar. En die stemmen niet vrolijk.


Belangenverstrengelingen, miljardenwinsten, angstcampagnes, experimentele vaccins en geheime contracten: dat is het verhaal van de Mexicaanse griep.


OmslachtAchterkant01 [jpg]Onderzoeksjournalist Daan de Wit duikt in het ondoorzichtige web van gezondheidsraden, overheden, corrupte adviseurs en een machtige industrie.


Het doel van dit boek is het leveren van een dossier voor een parlementaire enquête.


Dossier Mexicaanse griep onthult:

* De ingrediënten van de vaccins zijn mogelijk minder onschuldig dan minister Klink heeft doen geloven. Er zijn stoffen gebruikt die grote gevolgen kunnen hebben op de lange termijn. Nooit eerder zijn zwangeren en kleine kinderen met deze stoffen geïnjecteerd en op zo'n grote schaal.

* De bevolking van Nederland en de rest van de wereld heeft onvrijwillig deelgenomen aan een groot experiment, zonder kosten voor de farmaceutische industrie. En eventuele claims als gevolg van bijwerkingen of de dood worden afgehandeld door de overheid, niet de industrie.

* Minister Klink heeft geheime contracten getekend - die in het boek worden onthuld - waarin de farmaceutische industrie bepaalde wat wel en vooral niet naar buiten mocht komen.

* Uit een reconstructie van de besluitvorming blijkt dat er een bewuste vaccinatiecampagne is gevoerd in plaats van een informatiecampagne. Van informed consent kon geen sprake zijn.

* Kamerleden, een rechter en ook bezorgde burgers die om meer informatie vroegen, zijn om de tuin geleid door de overheid.

* Hetzelfde pro-vaccinatiebeleid werd buiten Nederland gevoerd door de WHO die met de industrie als drijvende kracht zorgde dat een kleine griep grote gevolgen kreeg.

* Bij de besluitvorming was sprake van vergaande belangenverstrengelingen, zowel in Nederland als bij de WHO.

* Terwijl allang bekend was dat het ging om een milde griep, is toch alles op alles gezet om een paniek van pandemische proporties te realiseren.

* In en buiten Nederland was viroloog Ab Osterhaus een belangrijke aanjager, net als eerder bij sars en de vogelgriep, op basis waarvan de contracten zijn gemaakt voor de volgende pandemie. Die werden automatisch geactiveerd nadat de WHO de pandemie uitriep. Kort voor die uitspraak was de definitie versoepeld onder invloed van de industrie. Dezelfde  invloed speelde een belangrijke rol bij het uitroepen van de pandemie.


Dossier Mexicaanse griep biedt een schokkende kijk in de wereld van de medische autoriteiten en onze overheden.
Prijs
19,50 - ISBN 978 90 4770360 0 - 214 pagina's. Te koop bij de betere boekhandel en online, bijvoorbeeld via Bol.com.

Voor dit boek zijn honderden bronnen geraadpleegd en gesprekken gevoerd met tientallen deskundigen en betrokkenen, onderwie professor Joost Ruitenberg, de voorzitter van de Commissie Vaccinatie van de Gezondheidsraad; Ewa Kopacz, arts en Pools minister van Volksgezondheid; viroloog Ab Osterhaus; ambtenaren van het ministerie van VWS; Marc Van Ranst, de Belgische griepcommissaris. Alle bronnen staan voor dit boek staan vermeld op deze website onder 'Noten'.


OmslagDeVolgendeOorlog [jpg]Daan de Wit (1969) is redacteur en verslaggever voor diverse media. Hij was de progammeur/interviewer voor documentairefestival Docs at the Docks en is sinds 2000 de auteur van veelgelezen analyses op zijn website DeepJournal: The News behind the News. Bij Lemniscaat verscheen eerder zijn boek: De Volgende Oorlog - De aanval op Iran: een voorbeschouwing.